Balizas

Les comunicacions en el servei mòbil marítim: vídeo i document

Aquest és el document que es va presentar en la darrera xerrada organitzada per URCAT sobre les comunicacions en el servei mòbil marítim. També es pot visualitzar l’enregistrament a youtube.

Enllaç PDF

Balisa ED3YBF – 70 cm beacon

Llibre de visites per a la balisa ED3YBF ED3YBF beacon guestbook

QRG 432.405 MHz Locator JN11CL EIRP=7,1 dBW omni CATALUNYA sponsored by www.urcat.cat

Tingueu a bé d’anotar les dades de recepció: Indicatiu, RST, Locator, equip + antena

RX reports are welcomed. Please you note Callsign, RST, Locator, rig + antenna

Example:
Callsign= abcdef
RST= xyz
LOC= AAxxBB
RIG= trasceiver
ANT= antenna description

Deixa el teu comentari a l´enllaç:

http://www.radioaficionats.cat/balisa-ed3ybf/

Go to Top