FUSION

Què és System Fusion?
• System Fusion és un estàndard pensat per radioaficionats.
• No necessita de cap registre, ni demanar cap ID per poder funcionar.
• Possibilitat de xarxa pròpia sense dependre de tercers (YSF).
• NO es necessiten ni codeplugs ni cable de programació per poder
gaudir de totes les possibilitats del sistema.
• La mateixa xarxa System Fusion ens pot informar via ràdio de totes
les possibles connexions a altres sistemes disponibles, amb
actualització automàtica.

Presentación PDF

Sitio web sobre Fusion

Repetidors de la xarxa digital a Catalunya

C4FM WIRES-X

Manuals d’equips, manuals i fitxers per DMR i Articles publicats

Video realizado por EA3IGO-Socrates

WiresLink EA

D-STAR

D-StarUsers.org, consulta els repetidors disponibles a la xarxa D-Star mundial, comprova si apareix el teu indicatiu i consulta tots els recursos disponibles en aquest lloc web imprescindible pels usaris del sistema: http://www.dstarusers.org/

D-StarInfo.com, lloc també imprescindible per a usuaris de D-Star, informació sobre links, nets, reflectors, repetidors i més: http://www.dstarinfo.com/

Explicació a la Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/D-STAR

Pàgina de descàrrega d’Icom Spain (firmware, drivers, software de clonar ID-E880): https://www.icomjapan.com/support/

Calculador on-line de paràmetres de comunicació a entrar als equips segons orígen i destí desitjats: http://www.dstarinfo.com/Calculator/DSTAR%20Web%20Calculator.aspx?Source=WA6IRC

Extraído de aquí

Go to Top
Scroll Up